{"0":"width = auto; height = 148px;","1":"width = auto; height = 148px;","2":"width = auto; height = 148px;","3":"width = auto; height = 148px;","4":"width = auto; height = 148px;","5":"width = auto; height = 148px;","6":"width = auto; height = 148px;","7":"width = auto; height = 148px;","8":"width = auto; height = 148px;","9":"width = auto; height = 148px;","10":"width = auto; height = 148px;","11":"width = auto; height = 148px;","12":"width = auto; height = 148px;","13":"width = auto; height = 148px;","14":"width = auto; height = 148px;","15":"width = 220px; height = auto;","17":"width = auto; height = 148px;","18":"width = 220px; height = auto;","21":"width = 220px; height = auto;","22":"width = auto; height = 148px;","23":"width = 220px; height = auto;","24":"width = auto; height = 148px;","25":"width = auto; height = 148px;","26":"width = 220px; height = auto;","27":"width = auto; height = 148px;","28":"width = auto; height = 148px;","29":"width = 220px; height = auto;","30":"width = 220px; height = auto;","31":"width = 220px; height = auto;","32":"width = 220px; height = auto;","34":"width = 220px; height = auto;","35":"width = 220px; height = auto;","36":"width = 220px; height = auto;","37":"width = 220px; height = auto;"}
2019 to 2023
Ronco sopra Acona
2019 to 2023
Tenero
2019 to 2022
Carasso
2018 to 2020
Bedretto
2018 to 2019
Muralto
2016 to 2019
Arbedo
2011 to 2018
Giornico
2010 to 2017
Briga
2013 to 2015
Tenero
2010 to 2015
Melano
2010 to 2014
Tegna
2013
Castel San Pietro
2008 to 2013
Motto
2006 to 2013
Lugano
2010 to 2012
Campo Blenio
2009 to 2012
Gordola
2009 to 2010
Orselina
2007 to 2010
Cademario
2007 to 2010
Chiasso
2005 to 2010
Grimentz
2004 to 2010
Frasco
2007 to 2009
Biasca
2006 to 2009
Bern
2005 to 2007
Moneto
2004 to 2006
Gordola
2003 to 2006
Valle di Blenio
2003 to 2005
Minusio
2002 to 2005
Locarno
2002 to 2003
Samedan
2000 to 2002
Val Torta
2000 to 2001
Lavertezzo Piano